: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ทัวร์เทศกาลต่างประเทศ

HOKKAIDO X'MAS XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN046
19 - 23 ธ.ค. 61
5 วัน 3 คืน

39,900 บาท
ดูรายละเอียด

Winter of UK รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR051
23 - 30 ธ.ค. 61
8 วัน 5 คืน

65,900 บาท
ดูรายละเอียด

Beautiful Italy รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR046
23 - 31 ธ.ค. 61
9 วัน 6 คืน

59,900 บาท
ดูรายละเอียด

EaSt EuRoPe BeAuTiFuL รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR048
23 - 01 ม.ค. 62
10 วัน 7 คืน

64,900 บาท
ดูรายละเอียด

Winter Russia Northern Light รหัสทัวร์ : 61VTG_RUS009
24 - 01 ม.ค. 62
9 วัน 7 คืน

77,100 บาท
ดูรายละเอียด

EUROPE CLASSIC REROUTE WINTER รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR049
24 - 01 ม.ค. 62
9 วัน 6 คืน

76,900 บาท
ดูรายละเอียด

EUROPE SUPERB WINTER REROUTE รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR050
26 - 02 ม.ค. 62
10 วัน 7 คืน

80,900 บาท
ดูรายละเอียด

Best Italy South รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR047
25 - 02 ม.ค. 62
9 วัน 6 คืน

79,500 บาท
ดูรายละเอียด

LOVE NEW YEAR XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN028
27 - 01 ม.ค. 62
6 วัน 3 คืน

49,900 บาท
ดูรายละเอียด

Amazing East Europe เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR045
25 - 03 ม.ค. 62
10 วัน 7 คืน

88,500 บาท
ดูรายละเอียด

KYUSHU NEW YEAR รหัสทัวร์ : 61JG_JPN041
28 - 02 ม.ค. 62
6 วัน 4 คืน

59,900 บาท
ดูรายละเอียด

เจาะเวลาหาจิ๋นซี ซีอาน-ลั่วหยาง รหัสทัวร์ : 61_XIY001
28 - 01 ม.ค. 62
5 วัน 4 คืน

29,900 บาท
ดูรายละเอียด

ฉางซา-จางเจียเจี้ยะ รหัสทัวร์ : 61_CSX001
28 - 01 ม.ค. 62
5 วัน 4 คืน

25,900 บาท
ดูรายละเอียด

LOVE TAKAYAMA NEW YEAR XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN029
28 - 02 ม.ค. 62
6 วัน 3 คืน

49,900 บาท
ดูรายละเอียด

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง ถ้ำฝูหยง อุทยานหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เขานางฟ้า รหัสทัวร์ : 61CKG 001
28 - 01 ม.ค. 62
5 วัน 4 คืน

26,900 บาท
ดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-ลาวไก รหัสทัวร์ : HAN18-C
28 - 31 ธ.ค. 61
4 วัน 3 คืน

19,900 บาท
ดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ รหัสทัวร์ : DAD18_A
28 - 31 ธ.ค. 61
4 วัน 3 คืน

20,900 บาท
ดูรายละเอียด

นครวัด นครธม เสียมราฐ รหัสทัวร์ : 61_9012
29 - 31 ธ.ค. 61
3 วัน 2 คืน

8,900 บาท
ดูรายละเอียด

เวียดนามใต้ (B) โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัด-แกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม รหัสทัวร์ : HCM18-B24
29 - 01 ม.ค. 62
4 วัน 3 คืน

24,900 บาท
ดูรายละเอียด

SAKURA WINTER FEST. XJ รหัสทัวร์ : 62JG_JPN003
27 - 04 มี.ค. 62
6 วัน 3 คืน

33,900 บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO ICE FEST NO.2 รหัสทัวร์ : 62JG_JPN005
08 - 13 มี.ค. 62
6 วัน 4 คืน

53,900 บาท
ดูรายละเอียด
DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.