: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ทัวร์เทศกาลต่างประเทศ

ลาว..หลวงพระบาง รหัสทัวร์ : 62BT-LAO01_FD
24 - 26 ม.ค. 63
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท
ดูรายละเอียด

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง รหัสทัวร์ : 62BT-LAO02_FD
01 - 03 ก.พ. 63
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท
ดูรายละเอียด

CROATIA Wonder รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR007
12 - 19 ก.พ. 63
8 วัน 5 คืน

48,900 บาท
ดูรายละเอียด

Tulip Paradise ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์ รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR027
15 - 22 มี.ค. 63
8 วัน 5 คืน

48,900 บาท
ดูรายละเอียด

NEW LOVE SAKURA JL รหัสทัวร์ : 63JG_JPN008
27 - 01 เม.ย. 63
6 วัน 3 คืน

39,900 บาท
ดูรายละเอียด

LOVE SAKURA XJ รหัสทัวร์ : 63JG_JPN002
27 - 01 เม.ย. 63
6 วัน 3 คืน

39,900 บาท
ดูรายละเอียด

NEW LOVE SAKURA and TULIP TG รหัสทัวร์ : 63JG_JPN010
01 - 07 เม.ย. 63
7 วัน 4 คืน

47,900 บาท
ดูรายละเอียด

NEW LOVE SAKURA TG รหัสทัวร์ : 63JG_JPN009
02 - 07 เม.ย. 63
6 วัน 3 คืน

45,900 บาท
ดูรายละเอียด

EUROPE CLASSIC REROUTE รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR009
10 - 18 เม.ย. 63
9 วัน 6 คืน

71,900 บาท
ดูรายละเอียด

Charming East Europe 8D รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR006
10 - 17 เม.ย. 63
8 วัน 5 คืน

65,900 บาท
ดูรายละเอียด

Best of Russia 3 Cities รหัสทัวร์ : 63VTG_RUS001
11 - 17 เม.ย. 63
7 วัน 5 คืน

65,900 บาท
ดูรายละเอียด

Tulip Fest 4 Countries เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม-ฝรั่งเศส รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR025
11 - 18 เม.ย. 63
8 วัน 5 คืน

57,900 บาท
ดูรายละเอียด

007 Swiss-Italy Dolomite รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR014
11 - 18 เม.ย. 63
8 วัน 5 คืน

69,900 บาท
ดูรายละเอียด

Hilight Swiss with 3 Mounts รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR020
11 - 18 เม.ย. 63
8 วัน 5 คืน

69,900 บาท
ดูรายละเอียด

WONDERFUL FRANCE รหัสทัวร์ : 63VTG_EUR023
11 - 17 เม.ย. 63
7 วัน 4 คืน

59,900 บาท
ดูรายละเอียด

SPECIAL TOKYO AUTUMN รหัสทัวร์ : 62JG_JPN045

6 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ รหัสทัวร์ : HAN19-C

4 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

NIKKO FUJI AUTUMN รหัสทัวร์ : 62JG_JPN044

6 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

แกรนด์โมรอคโค 12 วัน 9 คืน โดยอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY) รหัสทัวร์ : UT_MC990712FZ

12 วัน 9 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ TURKEY ดินแดนแห่ง 2 ทวีป รหัสทัวร์ : ฺBT-IST001_TK

9 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ไฮไลท์โมรอคโค 10 วัน 7 คืน โดยอิทิฮัด แอร์เวย์ส (EY) รหัสทัวร์ : UT_MC990310YZ

10 วัน 7 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HIROSHIMA HILIGHT รหัสทัวร์ : 62JUBFUK04

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Around Taiwan เที่ยวครบสูตร รหัสทัวร์ : 62VW_TWN02

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

UNSEEN and ONSEN KYUSHU รหัสทัวร์ : RE4 62JUBFUK01

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH รหัสทัวร์ : 62JUBFUK02

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

COUNTDOWN and ONSEN รหัสทัวร์ : 62JUBFUK03

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

AMAZING NATURE KYUSHU รหัสทัวร์ : 62JUBFUK05

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO NEW YEAR รหัสทัวร์ : 62JG_JPN052

6 วัน 4 คืน

68,900 บาท
ดูรายละเอียด

บาหลี บุโรพุทโธ รหัสทัวร์ : BT-BAL03_FD
25 - 29 ม.ค. 63
5 วัน 4 คืน

23,900 บาท
ดูรายละเอียด

8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) รหัสทัวร์ : EHC-TGLX-8D

8 วัน 5 คืน

82,900 บาท
ดูรายละเอียด

Wonderful Swiss-France รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR018

8 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Mono Swiss 7 days_Songkran รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR21

7 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

WONDERFUL KASHMIR _ TAJ MAHAL รหัสทัวร์ : 62HH_KAS001

8 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO SONGKRAN XJ รหัสทัวร์ : 62JG_JPN015

5 วัน 3 คืน

43,900 บาท
ดูรายละเอียด

Best of Swiss 9 Days รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR022

9 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Nice Swiss 8 Days 2 Mountains รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR023

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ไต้หวันชิวชิว สงกรานต์ รหัสทัวร์ : 62SMP_SMSK2

5 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Jeollanam-do (ชอลลานัมโด) ตะลุยเกาหลี...มีดีมากกว่าโซล รหัสทัวร์ : KOR 19 B

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ไต้หวันลั้ลลา SONGKRAN FESTIVAL 2019 รหัสทัวร์ : 62SMP_SMSK1

5 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Superb Poland รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR013

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO X'MAS XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN046

5 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

GRAND TURKEY Cappadocia-Pamukkale-Istanbul รหัสทัวร์ : 62EUR_TUR01

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

8 วัน แกรนด์ตุรกี 2019 รหัสทัวร์ : EH-TK-8D

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Highlight Russia 3 Cities รหัสทัวร์ : 62 VTG_RUS005

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

UK Vacation รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR042

9 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.2 รหัสทัวร์ : 62JG_JPN27

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Winter of UK รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR051

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Beautiful Italy รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR046

9 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

EaSt EuRoPe BeAuTiFuL รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR048

10 วัน 7 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ รหัสทัวร์ : DAD19_A

4 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

EUROPE SUPERB WINTER REROUTE รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR050

10 วัน 7 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

LOVE NEW YEAR XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN028

6 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Amazing East Europe เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR045

10 วัน 7 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

KYUSHU NEW YEAR รหัสทัวร์ : 61JG_JPN041

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ฉางซา-จางเจียเจี้ยะ รหัสทัวร์ : 61_CSX001

5 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

LOVE TAKAYAMA NEW YEAR XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN029

6 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

นครวัด นครธม เสียมราฐ รหัสทัวร์ : 61_9012

3 วัน 2 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Club Med Finolhu Villas รหัสทัวร์ : 62 CMFL 002

3วัน 2คืน

บาท
ดูรายละเอียด
DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.