: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ทัวร์เทศกาลต่างประเทศ

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์ รหัสทัวร์ : DAD19_A
27 - 30 ธ.ค. 62
4 วัน 3 คืน

22,900 บาท
ดูรายละเอียด

SPECIAL TOKYO AUTUMN รหัสทัวร์ : 62JG_JPN045
20 - 25 พ.ย. 62
6 วัน 3 คืน

39,900 บาท
ดูรายละเอียด

Wonder of South America มาชู ปิกชู – พระคริสต์คอร์โควาโด รหัสทัวร์ : 62 SAM_PER001

11 วัน 7 คืน

187,000 บาท
ดูรายละเอียด

UK Vacation รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR042
24 - 01 ม.ค. 63
9 วัน 6 คืน

68,900 บาท
ดูรายละเอียด

HIROSHIMA HILIGHT รหัสทัวร์ : 62JUBFUK04
27 - 01 ม.ค. 63
6 วัน 4 คืน

59,900 บาท
ดูรายละเอียด

UNSEEN and ONSEN KYUSHU รหัสทัวร์ : RE4 62JUBFUK01
27 - 01 ม.ค. 63
6 วัน 4 คืน

54,900 บาท
ดูรายละเอียด

COUNTDOWN HUIS TEN BOSCH รหัสทัวร์ : 62JUBFUK02
27 - 01 ม.ค. 63
6 วัน 4 คืน

57,900 บาท
ดูรายละเอียด

COUNTDOWN and ONSEN รหัสทัวร์ : 62JUBFUK03
27 - 01 ม.ค. 63
6 วัน 4 คืน

59,900 บาท
ดูรายละเอียด

AMAZING NATURE KYUSHU รหัสทัวร์ : 62JUBFUK05
27 - 01 ม.ค. 63
6 วัน 4 คืน

62,900 บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO NEW YEAR รหัสทัวร์ : 62JG_JPN052
29 - 03 ธ.ค. 62
6 วัน 4 คืน

68,900 บาท
ดูรายละเอียด

LOVE SAKURA XJ รหัสทัวร์ : 63JG_JPN002
27 - 01 เม.ย. 63
6 วัน 3 คืน

39,900 บาท
ดูรายละเอียด

เวียดนามเหนือ ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-นิงห์บิงห์ รหัสทัวร์ : HAN19-C

4 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

NIKKO FUJI AUTUMN รหัสทัวร์ : 62JG_JPN044

6 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

บาหลี บุโรพุทโธ รหัสทัวร์ : 62BT-BAL04_FD

5 วัน 3 คืน

0 บาท
ดูรายละเอียด

8 วัน แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) รหัสทัวร์ : EHC-TGLX-8D

8 วัน 5 คืน

82,900 บาท
ดูรายละเอียด

Wonderful Swiss-France รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR018

8 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Mono Swiss 7 days_Songkran รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR21

7 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

WONDERFUL KASHMIR _ TAJ MAHAL รหัสทัวร์ : 62HH_KAS001

8 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO SONGKRAN XJ รหัสทัวร์ : 62JG_JPN015

5 วัน 3 คืน

43,900 บาท
ดูรายละเอียด

Best of Swiss 9 Days รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR022

9 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Nice Swiss 8 Days 2 Mountains รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR023

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

LOVE SONGKRAN SAKURA รหัสทัวร์ : 62JG_JPN016

7 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ไต้หวันชิวชิว สงกรานต์ รหัสทัวร์ : 62SMP_SMSK2

5 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Jeollanam-do (ชอลลานัมโด) ตะลุยเกาหลี...มีดีมากกว่าโซล รหัสทัวร์ : KOR 19 B

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Tulip Fest with France รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR028

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ไต้หวันลั้ลลา SONGKRAN FESTIVAL 2019 รหัสทัวร์ : 62SMP_SMSK1

5 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Superb Poland รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR013

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO X'MAS XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN046

5 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

GRAND TURKEY Cappadocia-Pamukkale-Istanbul รหัสทัวร์ : 62EUR_TUR01

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

8 วัน แกรนด์ตุรกี 2019 รหัสทัวร์ : EH-TK-8D

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Highlight Russia 3 Cities รหัสทัวร์ : 62 VTG_RUS005

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

HOKKAIDO SAKURA PINKMOSS NO.2 รหัสทัวร์ : 62JG_JPN27

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

CROATIA Wonder รหัสทัวร์ : 62VTG_EUR045

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Winter of UK รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR051

8 วัน 5 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Beautiful Italy รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR046

9 วัน 6 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

EaSt EuRoPe BeAuTiFuL รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR048

10 วัน 7 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

EUROPE SUPERB WINTER REROUTE รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR050

10 วัน 7 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

LOVE NEW YEAR XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN028

6 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Amazing East Europe เยอรมัน-สโลวีเนีย-สโลวัค-ออสเตรีย รหัสทัวร์ : 61VTG_EUR045

10 วัน 7 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

KYUSHU NEW YEAR รหัสทัวร์ : 61JG_JPN041

6 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ฉางซา-จางเจียเจี้ยะ รหัสทัวร์ : 61_CSX001

5 วัน 4 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

LOVE TAKAYAMA NEW YEAR XJ รหัสทัวร์ : 61JG_JPN029

6 วัน 3 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

นครวัด นครธม เสียมราฐ รหัสทัวร์ : 61_9012

3 วัน 2 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

Club Med Finolhu Villas รหัสทัวร์ : 62 CMFL 002

3วัน 2คืน

บาท
ดูรายละเอียด
DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.