: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เทศกาล

ฟ้าสีใส ทะเลสาบสีสวย..จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (ไม่เข้าร้านชอป) รหัสทัวร์ : 60_CTU002
10 - 14 เม.ย. 60
5วัน 4คืน

31,900 บาท
ดูรายละเอียด

ชมสะพานมังกร ขึ้นกระเช้ายาวที่สุดในโลก บาน่าฮิลล์-ดานัง–โฮ่ยอาน รหัสทัวร์ : 60_VIE002

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

หนีร้อน..ไปหาหนาว@ภูเขาหิมะมังกรหยก คุุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า รหัสทัวร์ : 60_KUN001
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

27,900 บาท
ดูรายละเอียด

Charming Hokkaido 6 วัน รหัสทัวร์ : 60_JPN001

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

Romance Cherry Blossom รหัสทัวร์ : 60_JPN002
05 - 10 เม.ย. 60
6 วัน 4 คืน

62,900 บาท
ดูรายละเอียด

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ อู่หลง ถ้ำฝูหยง อุทยานหลุมบ่อฟ้า 3 สะพานสวรรค์ เขานางฟ้า รหัสทัวร์ :

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

Snow in Korea A หิมะที่ เกาหลี 5 วัน รหัสทัวร์ :

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

ไต้หวัน เฮงเฮง Countdown EDA World 2017 รหัสทัวร์ : SMNY10

5 วัน 4 คืน

40,900 บาท
ดูรายละเอียด

เกาหลี 5 วัน 4 มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่ รหัสทัวร์ :

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

Singapore So Cool .. Universal Studio รหัสทัวร์ :

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

Amazing Taiwan รหัสทัวร์ :

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

East USA Deluxe 10 days รหัสทัวร์ : WWV10

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

West Kyushu Highlight รหัสทัวร์ : JUB59_JPN002

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

Befriend Animals In Kyushu and Huis Ten Bosch รหัสทัวร์ : JUB59_JPN003

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

Amazing Nature รหัสทัวร์ : JUB59_JPN004

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

Amazing Kyushu and Huis Ten Bosch รหัสทัวร์ : JUB59_JPN005

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

New มรดกโลก ฟุกุชิมะ นิกโก้ โตเกียว 6 วัน รหัสทัวร์ :

ติดต่อเรา 026251555

บาท
ดูรายละเอียด

Japan Sapporo Snow Fest'17 รหัสทัวร์ : 60BIG_JP001
05 - 09 ก.พ. 60
5 วัน 3 คืน

44,900 บาท
ดูรายละเอียด

BIG HOKKAIDO ICE BREAKER รหัสทัวร์ : 60BIG_JP002
29 - 02 ก.พ. 60
5 วัน 3 คืน

39,900 บาท
ดูรายละเอียด

BIG HOKKAIDO LOVE LOVE รหัสทัวร์ : 60BIG_JP004
29 - 02 ก.พ. 60
5 วัน 3 คืน

36,900 บาท
ดูรายละเอียด

ปีนัง คาเมร่อน มะละกา เที่ยวปีนังฮิล ชม Street Art รหัสทัวร์ : DAS0026
13 - 16 เม.ย. 60
4 วัน 3 คืน

16,900 บาท
ดูรายละเอียด

ฟ้าสีใส ทะเลสาบสีสวย..จิ่วจ้ายโกว รหัสทัวร์ : 60_CTU001
10 - 14 เม.ย. 60
5วัน 4คืน

29,900 บาท
ดูรายละเอียด

สัมผัสไอเย็น ดอยอ่างขาง ปาย เชียงใหม่ รหัสทัวร์ : DNA_30

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

เผาเทียนเล่นไฟ สุโขทัย พิษณุโลก พระพุทธชินราช เขาค้อ รหัสทัวร์ :

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน วัดป่าภูก้อน บ้านเชียง เชียงคาน ท่าเสด็จ รหัสทัวร์ : DEA 25
28 - 30 ม.ค. 60
3 วัน 2 คืน

11,999 บาท
ดูรายละเอียด

ตามรอยพระบาท บทที่ 1 กาญจนบุรี รหัสทัวร์ : DWC_01

โทรสอบถาม 02 625 1555

4,500 บาท
ดูรายละเอียด

ตามรอยพระบาท บทที่ 2 ฉะเชิงเทรา รหัสทัวร์ : DEC_24
11 ก.พ. 60
1 วัน

1,590 บาท
ดูรายละเอียด

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่า อ่างขาง-แม่สลอง-ดอยตุง รหัสทัวร์ : DNA_08

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

ล่องแพต้นน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง ดอยหัวหมด รหัสทัวร์ : DNC_02

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

สามพันโบก คอนพะเพ็ง วัดภูพร้าว โขงเจียม ผาแต้ม รหัสทัวร์ : DEC_14

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

ตามรอยบั้งไฟพญานาค รหัสทัวร์ :

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

ตามรอย...เขาเล่าว่าภาคกลาง รหัสทัวร์ : สทน
15 - 16 ต.ค. 59
2 วัน 1 คืน

บาท
ดูรายละเอียด

ล่องแพต้นน้ำแม่กลอง น้ำตกทีลอซู อุ้มผาง ดอยหัวหมด รหัสทัวร์ : DNC_02

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

ยล 2 จังหวัดใหญ่แห่งล้านนา เชียงราย เชียงใหม่ ดอยตุง ดอยอินทนนท์ รหัสทัวร์ : DNA_13

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ปาย เชียงใหม่ รหัสทัวร์ : DNA_14

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

เชียงใหม่ ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติฯ รหัสทัวร์ : DNA_15

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

อินทนนท์ แม่สะเรียง บ้านรักไทย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน ปาย รหัสทัวร์ : DNA_21

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปาย รหัสทัวร์ : DNA_22

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

เชียงใหม่ ลำปาง วัดเฉลิมพระเกียรติ พระธาตุหริภุญไชย ผาช่อ กาดฝรั่ง รหัสทัวร์ : DNA_24

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน ทะเลบัวแดง วัดป่าฯ เชียงคาน เวียงจันทน์ รหัสทัวร์ : DEA_10

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

เชียงคาน ภูเรือ เวียงจันทน์ รหัสทัวร์ : DEC_17
17 - 21 พ.ย. 59
5 วัน 4 คืน

7,500 บาท
ดูรายละเอียด

เยือนเมืองสามหมอก พร้อมสัมผัสไอเย็น แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย เชียงใหม่ รหัสทัวร์ : DNA 34

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

ยล 2 จังหวัดใหญ่แห่งล้านนา เชียงราย-เชียงใหม่ รหัสทัวร์ : DNA 27

โทรสอบถาม 02 625 1555

บาท
ดูรายละเอียด

เกาะปันหยี-เกาะราชา-พังงา-ภูเก็ต-ภูเก็ตแฟนตาซี รหัสทัวร์ : DSA_11
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท
ดูรายละเอียด

ดอยตุง ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รหัสทัวร์ : DNC_37
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

8,200 บาท
ดูรายละเอียด

เกาะปันหยี เกาะพีพี แหลมพรหมเทพ เขื่อนเชี่ยวหลาน ภูเก็ตแฟนตาซี รหัสทัวร์ : DSC_24
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

8,900 บาท
ดูรายละเอียด

เกาะปันหยี อ่าวพังงา สิมิลัน ล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน รหัสทัวร์ : DSC_25
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

9,500 บาท
ดูรายละเอียด

เกาะช้าง-ทะเลตราด-เล่นน้ำ-ดำน้ำ-พาณิชย์นาวี-โอเอซีส ซี เวิลด์-จันทบุรี รหัสทัวร์ : DEC_27
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

7,900 บาท
ดูรายละเอียด

ล่องอ่าวพังงา เกาะลันตา เกาะรอก น้ำตกร้อน สระมรกต รหัสทัวร์ : DSC_26
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

9,200 บาท
ดูรายละเอียด

4 เกาะ ทะเลแหวก เกาะไหง ถ้ำมรกต กระบี่ ตรัง รหัสทัวร์ : DSC_27
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

8,900 บาท
ดูรายละเอียด

เกาะพีพี-ภูเก็ต-เจมส์บอนด์-พังงา-ภูเก็ตแฟนตาซี รหัสทัวร์ : DSA_09
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท
ดูรายละเอียด

หมู่เกาะตะรุเตา มัลดีฟเมืองไทย เกาะอาดังราวี เกาะไข่ เกาะหินงาม หาดใหญ่ รหัสทัวร์ : DSC_28
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

10,500 บาท
ดูรายละเอียด

สัมผัสทะเลพม่า คว้าหัวใจมรกต ระนอง รหัสทัวร์ : DSC_29
12 - 15 เม.ย. 60
4 วัน 3 คืน

9,700 บาท
ดูรายละเอียด

Little Amazon เมืองไทย-เมืองเก่าตะกั่วป่า-ถ้ำพุงช้าง-ภูเก็ต-ภูเก็ตแฟนตาซี รหัสทัวร์ : DSA_10
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

15,500 บาท
ดูรายละเอียด

สัมผัสทะเลอันดามัน หมู่เกาะสุรินทร์ สิมิลัน ตะกั่วป่า อาบน้ำแร่ เมืองระนอง รหัสทัวร์ : DSC_30
12 - 16 เม.ย. 60
5 วัน 4 คืน

11,500 บาท
ดูรายละเอียด

Little Amazon เมืองไทย ถ้ำพุงช้าง ทะเลแหวก เกาะกลาง วัดถ้ำเสือ รหัสทัวร์ : DSA_12
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท
ดูรายละเอียด

เขื่อนเชี่ยวหลาน - คลองร้อยสาย-ถ้ำขมิ้น-สินมานะฟาร์ม รหัสทัวร์ : DSA_14
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,200 บาท
ดูรายละเอียด

เที่ยวระนอง สัมผัสทะเลพม่า คว้าหัวใจมรกต รหัสทัวร์ : DSA_16
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

15,900 บาท
ดูรายละเอียด

สมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน กินหอยนางรม ชมขนำกลางทะเล@สินมานะฟาร์ม รหัสทัวร์ : DSA_15
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท
ดูรายละเอียด

เขาค้อ พิษณุโลก ภูหินร่องกล้า ภูลมโล ผาซ่อนแก้ว มนต์เสน่ห์แห่งถนนสาย 12 รหัสทัวร์ : DEC_28
10 - 12 ก.พ. 60
3 วัน 2 คืน

5,900 บาท
ดูรายละเอียด

ทะเลแหวก กระบี ลันตา มรกต ตรัง รหัสทัวร์ : DSA_17
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,300 บาท
ดูรายละเอียด

หมู่เกาะตะรุเตา มัลดีฟเมืองไทย เกาะอาดัง ราวี เกาะไข่ เกาะหินงาม เกาะลังกาวี มาเลเซีย หาดใหญ่ รหัสทัวร์ : DSA_18
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

15,500 บาท
ดูรายละเอียด

ทะเลแหวก เกาะรอก เกาะลันตา สระมรกต น้ำตกร้อน รหัสทัวร์ : DSA_19
14 - 16 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท
ดูรายละเอียด

ตะรุเตา สันหลังมังกร ศรีปากประ ทะเลน้อย หาดใหญ่ รหัสทัวร์ : DSA_20
14 - 16 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท
ดูรายละเอียด

เกาะพีพี ภูเก็ต เจมส์บอนด์ พังงา ภูเก็ตแฟนตาซี รหัสทัวร์ : DSA_21
14 - 16 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท
ดูรายละเอียด

Little Amazon เมืองไทย หมู่เกาะสิมิลัน ภูเก็ต เกาะห้อง เกาะพนัก พังงา รหัสทัวร์ : DSA_22
14 - 16 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

15,700 บาท
ดูรายละเอียด

เกาะปันหยี อ่าวพังงา เกาะไม้ท่อน ภูเก็ต รหัสทัวร์ : DSA_23
14 - 16 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

15,900 บาท
ดูรายละเอียด

ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-ทะเลแหวก-กระบี่ รหัสทัวร์ : DSA_13
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,900 บาท
ดูรายละเอียด

ตะรุเตา สันหลังมังกร ศรีปากประ ทะเลน้อย หาดใหญ่ รหัสทัวร์ : EZDAS0027
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,200 บาท
ดูรายละเอียด

หมู่เกาะสิมิลัน พังงา ภูเก็ต รหัสทัวร์ : EZDAS0028
13 - 15 เม.ย. 60
3 วัน 2 คืน

14,500 บาท
ดูรายละเอียด
DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.