: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

Jetstar Melbourne Package

วันที่ออกเดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 แพคเกจรวม :    

>> ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เมลเบิร์น ชั้นประหยัด โดยสายการบิน Jetstar (H Class)      

>> สัมภาระโหลด 20 กก. พร้อมอาหาร และ เครื่องดื่ม

 >>รถโค้ช รับ ส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน 

>> ที่พัก 4 คืน พร้อมอาหารเช้า

>> ฟรี!!! บัตรเข้าชม Sea Life Melbourne Aquarium & Eureka Skydeck 88

>> รายการทัวร์เต็มวัน 2 รายการ

     1. Great Ocean Road Adventure (396)   

     2. The Penguin Parade – Underground and Penguins Plus (384)  

>> ฟรี!!! ซิตี้ทัวร์ครึ่งวัน นั่งรถโค้ชชมรอบเมือง (เช้า หรือ บ่าย) 

จองวันนี้ – 15 พฤษภาคม 2560 (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

>>> ราคานี้เดินทาง 2 ท่านขึ้นไป

>>> ไม่รวม ค่าวีซ่า ออสเตรเลีย 

 

ตารางเวลาบิน

JQ030               กรุงเทพ – เมลเบิร์น          2125-1030 +1  

JQ029               เมลเบิร์น – กรุงเทพ          1435-1950

(**สายการบินเจ็ทสตาร์เป็นสายการบินในกลุ่มแควนตัส ออสเตรเลีย **)

บินตรงสู่เมลเบิร์น ด้วยเครื่องบิน โบอิ้ง 787 ดรีมไลน์เนอร์

พร้อมทั้งพนักงานต้อนรับชาวไทยบนเครื่องบิน

 

เงื่่อนไข : ในกรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้วไม่สามารถคืนเงินได้

 หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

รายละเอียด

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

นครวัด นครธม เสียมราฐ 8,500 บาท

HOKKAIDO LAVENDER XJ 43,900 บาท

เกาหลี-พูซาน Beautiful Hanok village 25,555 บาท

LOVE AUTUMN XJ 37,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.