: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

Fin ที่เชี่ยวหลาน Check in ที่ คีรีวง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

Fin ที่เชี่ยวหลาน Check in @ คีรีวง

"เขื่อนเชี่ยวหลาน" สัมผัสภาพภูเขาหินปูนน้อยใหญ่จำนวนมากมาย รายล้อมเขื่อน รวมทั้งภาพไอหมอกกระทบกับแสงแดดลอยเหนือน้ำในยามเช้า เป็นทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดใจ และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย "

✅ถ่ายรูปกับ เขาสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน

✅มหัศจรรย์ใต้พิภพ ถ้ำที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของภาคใต้ของไทย ถ้ำขมิ้น

ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด บ่อน้ำผุดใสที่สุดในประเทศไทย

✅หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย .. คีรีวง

✅ทำกิจกรรม DIY เช่น ผ้ามัดย้อม หรือกิจกรรมที่เหมาะสม ณ.ช่วงเวลานั้นๆ

✅ กราบสักการะ พระธาตุไร้เงา พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช.. มรดกไทย

 

 

 

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

น้ำตกทีลอซู จับรุ้งที่อุ้มผาง 7,900 บาท

สกล.นคร.พนม 6,999 บาท

เยือนเมืองแม่ฮ่องสอน ดอกบัวตอง ล่องน้ำปาย 11,900 บาท

ทุ่งดอกบัวตอง - แม่ฮ่องสอน-ปาย- ม่อนแจ่ม 13,999 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.