: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-ทะเลแหวก-กระบี่

ระยะเวลา โทรสอบถาม 02 625 1555

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ย่านเก่าภูเก็ต เกาะปันหยี เจมส์บอนด์ พังงา ทะเลแหวก 4 เกาะ กระบี่

 ทัวร์สงกรานต์ในประเทศ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไปกลับ ดอนเมือง ภูเก็ต

พัก ภูเก็ต 1 คืน และกระบี่ 1 คืน

- ทะเลแหวก 1 ใน Unseen in Thailand

- วัดบางเหรียง...วัดเก่าแก่ในอำเภอทับปุด จํงหวัดพังงา  มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

- ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

- ย่านเก่าเมืองภูเก็ต เล่าความเป็นมาในอดีต ของเมืองท่องเที่ยว ติดอันดับโลก

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ขอพรพระใหญ่ ไปเที่ยวเมืองพล ยลศิลป์ศรีน่าน 10,900 บาท

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์สมุย 8,900 บาท

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 5,900 บาท

เส้นทางสายดอกไม้งาม ... ดอกกระเจียว 2 สี ของดีเมืองชัยภูมิ 4,500 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.