: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ภูเก็ต-ล่องอ่าวพังงา-ทะเลแหวก-กระบี่

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 13 - 15 เม.ย. 60

เดินทาง

ราคา 14,900 บาท

แกลอรี่

ย่านเก่าภูเก็ต เกาะปันหยี เจมส์บอนด์ พังงา ทะเลแหวก 4 เกาะ กระบี่

 ทัวร์สงกรานต์ในประเทศ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไปกลับ ดอนเมือง ภูเก็ต

พัก ภูเก็ต 1 คืน และกระบี่ 1 คืน

- ทะเลแหวก 1 ใน Unseen in Thailand

- วัดบางเหรียง...วัดเก่าแก่ในอำเภอทับปุด จํงหวัดพังงา  มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม

- ล่องอ่าวพังงา ชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์

- ย่านเก่าเมืองภูเก็ต เล่าความเป็นมาในอดีต ของเมืองท่องเที่ยว ติดอันดับโลก

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ล่องอ่าวพังงา-พีพี-ภูเก็ต-เขื่อนเชี่ยวหลาน 8,900 บาท

ดอยตุง ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ แม่สาย ท่าขี้เหล็ก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 8,200 บาท

เกาะปันหยี-เกาะราชา-พังงา-ภูเก็ต-ภูเก็ตแฟนตาซี 13,500 บาท

ล่องอ่าวพังงา สิมิลัน ล่องเขื่อนเชี่ยวหลาน 10,500 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.