: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เบตง.. ยะลา-ปัตตานี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 18 - 20 ธ.ค. 63

เดินทาง

ราคา 12,900 บาท

แกลอรี่

สุดปลายด้ามขวานสยามประเทศ...เบตง

ยะลา-ปัตตานี
 
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ 
18-20 ธันวาคม 2563
 
Sky Walk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง
เขื่อนบางลาง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้
ป้าย OK BETONG  จุดสัญลักษณ์ว่าเราได้เหยียบแผ่นดินเบตงแล้ว
สวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
✅ ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามที่เบตง, หอนาฬิกาเมืองเบตง, ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และ สตรีทอาร์ตเบตง
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย
✅ สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ปาย ม่อนแจ่ม I Love Flower Farm 13,900 บาท

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ฟินกับวิวพาโนรามา ภูชี้ดาว ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง 12,900 บาท

วันพ่อ ชวนพ่อเที่ยว เชียงใหม่ อ่างขาง ปาย 12,500 บาท

แพ็กเกจเที่ยวเกาะสมุย หมู่เกาะอ่างทอง 3,700 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.