: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เบตง.. ยะลา-ปัตตานี

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 10 - 12 เม.ย. 64

เดินทาง

ราคา 13,500 บาท

แกลอรี่

สุดปลายด้ามขวานสยามประเทศ...เบตง

ยะลา-ปัตตานี
 
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
10-12 เมษายน 2564
 
Sky Walk อัยเยอร์เวง จุดชมวิวทะเลหมอกยอดฮิตของเบตง
เขื่อนบางลาง โครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกทางภาคใต้
ป้าย OK BETONG  จุดสัญลักษณ์ว่าเราได้เหยียบแผ่นดินเบตงแล้ว
สวนหมื่นบุปผา สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง
✅ ถ่ายรูปกับ ป้ายใต้สุดสยามที่เบตง, หอนาฬิกาเมืองเบตง, ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในไทย และ สตรีทอาร์ตเบตง
อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของเมืองไทย
✅ สักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว  
มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี มัสยิดที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

แพ็กเกจเที่ยวเกาะสมุย เกาะเต่าเกาะนางยวน 4,300 บาท

เชี่ยวหลาน-ขนอม–ไอ้ไข่ 14,500 บาท

RV RIVER KWAI Light and Sound 899 บาท

ยะลา ปัตตานี 13,999 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2021 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.