: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เชี่ยวหลาน คีรีวง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

- "เขื่อนเชี่ยวหลาน" สัมผัสภาพภูเขาหินปูนน้อยใหญ่จำนวนมากมาย รายล้อมเขื่อน รวมทั้งภาพไอหมอกกระทบกับแสงแดดลอยเหนือน้ำในยามเช้า เป็นทัศนียภาพที่สวยงามดึงดูดใจ และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว จนได้รับสมญานามว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย "

- สูดอากาศบริสุทธิ์ “หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย”  หมู่บ้านคีรีวง

- ล่องเรือ ชมอัศจรรย์ธรรมชาติ Little Amazon เมืองไทย... คลองสังเน่ห์

-  พระมหาธาตุเจดีย์ที่สูงที่สุดในภาคใต้ ณ วัดบางโทง

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ 13,500 บาท

นมัสการ 3 พระธาตุล้านนา นั่งรถม้าชมเมือง 13,500 บาท

ชมโบสถ์เรืองแสง เยือนเมืองเขมราฐ 11,900 บาท

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย สวนพฤกษศาสตร์ฯ ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่ 15,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.