: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เขื่อนเชี่ยวหลาน... กุ้ยหลินเมืองไทย ต้องไปสักครั้ง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 - อัศจรรย์ธรรมชาติ ชมวิวเสม็ดนางชี

 - ชมวิว กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพ เหนือสันเขื่อนเชี่ยวหลาน                                                              
 - สูดอากาศบริสุทธิ์ สะพานแขวนบ้านพิทักษ์
 - นมัสการ “พระมหาธาตุเจดีย์พุทธรรมบันลือ” ณ.วัดบางเหรียง พังงา
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์ตราด 6,500 บาท

นครนายก... นครนาเยอะ 4,500 บาท

เส้นทางสายดอกไม้งาม ... ดอกกระเจียว 2 สี ของดีเมืองชัยภูมิ 4,500 บาท

ตระการตากับปราสาทหินพันยอด ชมสันหลังมังกร สัมผัสถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง 13,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.