: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เขื่อนเชี่ยวหลาน - คลองร้อยสาย-ถ้ำขมิ้น-สินมานะฟาร์ม

ระยะเวลา โทรสอบถาม 02 625 1555

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 เขื่อนเชี่ยวหลาน สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตริมน้ำตาปี ณ คลองร้อยสาย ถ้ำขมิ้น สินมานะฟาร์ม วัดพระธาตุไชยา

ทัวร์สงกรานต์ในประเทศ โดยสายการบินไทยสมายล์  ไปกลับ สุวรรณภูมิ-สุราษฎร์ธานี

พัก เขื่อนเชี่ยวหลาน 1 คืนและ  สุราษฎร์ฯ 1 คืน

โปรแกรมใหม่ เที่ยวครบ ทั้ง

- “กุ้ยหลินเมืองไทย” ที่ เขื่อนเชี่ยวหลาน

- ถ้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย..ถ้ำขมิ้น

- เสน่ห์วิถีชีวิตชุมชนที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำตาปี ณ คลองร้อยสาย

- แหล่งเรียนรู้และศึกษาการเลี้ยงหอยนางรม ที่ สินมานะฟาร์ม

- “พระธาตุไชยา” สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ตามรอยพ่อ กับ 2 โครงการหลวง สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง บ้านแม่กำปอง โครงการเกษตรหลวงตีนตก วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 15,900 บาท

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ 13,500 บาท

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย สวนพฤกษศาสตร์ฯ ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่ 15,900 บาท

ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย บ้านรักไทย บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.