: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

หนีเที่ยว...เชียวหลาน PLUS

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 08 - 10 พ.ย. 62

เดินทาง

ราคา 10,900 บาท

แกลอรี่

 หนีเที่ยว...เชียวหลาน PLUS

โดยสายการบินนกแอร์
 
 
พักสบาย อาหารบ้านๆ แต่บรรยากาศดี๊..ดี
เข้าถึงวิถีชีวิต ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
#ขาลุยก็ไปได้ #ขาชิวก็ไปดี
✅ ชมทะเลหมอกที่ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขาอันแสนงดงาม อุทยานธรรมเขานาในหลวง
✅ บ่อน้ำผุดที่ถูกกล่าวขานว่า “ใส”ที่สุดในประเทศไทย ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด 
✅ ชม กุ้ยหลินเมืองไทย และพักผ่อนใน  เขื่อนรัชชประภา หรือ เขี่อนเชี่ยวหลาน
✅ สะพานแขวน และเขารูปหัวใจ สะพานแขวนเขาพัง  (สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์)
✅ ล่องเรือชมวิถีชีวิตชาวบางใบไม้ คลองร้อยสาย

 

ตารางการเดินทาง