: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สูดอากาศดีๆที่ คีรีวง.. ลงเรือชมโลมา สบายๆกับ สปาปลา..บูชาพระบรมธาตุเจดีย์ ร่วมสืบสานประเพณี เขียนสีผ้าพระบฎ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

✅ ชวนท่านล่องใต้ไปทำบุญ สืบสานประเพณีอันยาวนานของชาวนครศรีฯ เขียนสีผ้าพระบฎ ร่วมบูชาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

✅ สัมผัสชีวิต slow life ที่บ้านคีรีวง ทำกิจกรรม DIY เลือกซื้อผลิตภํณฑ์ OTOP 5 ดาว 

✅ “ขอได้ไหว้รับ” กับ ไอ้ไข่วัดเจดีย์

✅ ผ่อนคลาย สบายๆกับ สปาปลา สวนตาสรรค์

✅  เรือล่องชมโลมาสีเทาและโลมาสีชมพู ที่ ขนอม ดินแดนโรแมนติกริมฝั่งอ่าวไทย

✅ สถานที่แห่งตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เกาะนุ้ยนอก

ตารางการเดินทาง