: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สัมผัสทะเลพม่า คว้าหัวใจมรกต ระนอง

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เกาะหัวใจมรกต ความสวยงามของทะเลพม่า

จากความอุดมสมบูรณ์ใต้ทะเล ที่หาไม่ได้แล้วในเมืองไทย

ให้คุณแหวกว่ายและดำน้ำ ได้อย่างจุใจอีก  3 เกาะ

พร้อมชมพระอาทิตย์ตกบนเกาะ สุดโรแมนติก

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ 13,500 บาท

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย สวนพฤกษศาสตร์ฯ ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่ 15,900 บาท

ตามรอยพ่อ กับ 2 โครงการหลวง สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง บ้านแม่กำปอง โครงการเกษตรหลวงตีนตก วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 15,900 บาท

ชมโบสถ์เรืองแสง เยือนเมืองเขมราฐ 11,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.