: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

นอนแพ แลเขา พายเรือเบาๆ Unseen ทะเลแหวก

ระยะเวลา ติดต่อเจ้าหน้าที่

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

นอนแพ แลเขา พายเรือเบาๆ Unseen ทะเลแหวก

เขื่อนเชี่ยวหลาน-อ่างน้ำผุด-Unseen ทะเลแหวก
สุราษฎร์ฯ-กระบี่  
 
 ชมทัศนียภาพภายในเขื่อนเชี่ยวหลาน ที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “กุ้ยหลินเมืองไทย”
 ถ่ายรูปกับ เขาสามเกลอ สัญลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยวหลาน
 สะพานแขวน ภูเขารูปหัวใจ … สะพานแขวนเขาเทพพิทักษ์  
 เพลิดเพลินกับการพายเรือคายัค ที่ป่าต้นน้ำ อ่างน้ำผุด บางสวรรค์
 เล่นน้ำดำน้ำ  ชมปะการังฝูงปลานานาชนิดที่ ทะเลแหวก 1 ใน Unseen in Thailand

ตารางการเดินทาง