: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 30 - 01 ม.ค. 63

เดินทาง

ราคา 12,900 บาท

แกลอรี่

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน

ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง... เชียงราย

ชมทะเลหมอกบนภูชี้ฟ้า ดอยแม่สลอง ดอยตุง วัดร่องขุ่น วัดร่องเสือเต้น

✅ ชมทะเลหมอก ภูชี้ฟ้า
✅ ชมวิว บน ดอยผาตั้ง
✅ วัดสีขาว... วัดร่องขุ่น, วัดสีฟ้า.. วัดร่องเสือเต้น
เยือนบ้านของย่า : พระตำหนักดอยตุง พระธาตุดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง
ดอยแม่สลอง : ไร่ชาฉุยฟง, พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราสถิตมหาสันติคีรี, สุสานนายพลต้วน
✅ พัก ภูชี้ฟ้า 1 คืน และ ดอยแม่สลอง 1 คืน
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

1 วันในเมืองเพชร เด็ดจริง ต้องโดน 699 บาท

เยือนเมืองไชยา แช่น้ำแร่รักษะวาริน อินกับทะเลพม่า ตามหาความลับเกาะหัวใจ 15,900 บาท

เที่ยวเมืองเก่า เล่าเรื่อง เมืองพระใหญ่ 699 บาท

เต็มอิ่มในเมืองน่าน ฝันหวานในเมืองแพร่ 13,500 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.