: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

แอ่วเหนือ ม๋วนใจ ที่แม่กำปอง –แม่สลอง -อ่างขาง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เชียงใหม่-เชียงราย  2 เมืองใหญ่แห่งล้านนา

แอ่วเหนือ ม๋วนใจ ที่แม่กำปอง –แม่สลอง -อ่างขาง

 

✅ ตามรอยพระบาท กับ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ  “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานีที่สำคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว

“บ้านแม่กำปอง” หมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขา

✅ ความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่ กว่าพันไร่ ไร่ชาฉุยฟง ดอยแม่สลอง

“วัดร่องขุ่น” ที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

✅ พัก รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง 1 คืน พร้อมร่วมฉลองปีใหม่แบบล้านนา 1 คืน

(หลังเทศกาลปีใหม่ ที่พักบนดอยอ่างขางจะงดให้บริการ) และ เชียงราย 1 คืน

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

แพคเกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน 3,200 บาท

สักการะ 4 พญานาคราช ไหว้ 4 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน 10,900 บาท

เที่ยวเทศกาลผลไม้ ..ตระการตาโบสถ์สีน้ำเงิน @จันทบุรี 4,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.