: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

แอ่วเหนือ ม๋วนใจ ที่แม่กำปอง –แม่สลอง -อ่างขาง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 30 - 01 ม.ค. 62

เดินทาง

ราคา 14,900 บาท

แกลอรี่

เชียงใหม่-เชียงราย  2 เมืองใหญ่แห่งล้านนา

แอ่วเหนือ ม๋วนใจ ที่แม่กำปอง –แม่สลอง -อ่างขาง

 

✅ ตามรอยพระบาท กับ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ  “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานีที่สำคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว

“บ้านแม่กำปอง” หมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขา

✅ ความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่ กว่าพันไร่ ไร่ชาฉุยฟง ดอยแม่สลอง

“วัดร่องขุ่น” ที่ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

✅ พัก รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง 1 คืน (หลังเทศกาลปีใหม่ ที่พักบนดอยอ่างขางจะงดให้บริการ)

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 6,900 บาท

สัมผัสไอเย็นเมืองในหมอก ปางอุ๋ง ปาย แม่ฮ่องสอน 13,500 บาท

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง 14,900 บาท

ตามรอยพญานาค สานตำนานสองฝั่งโขง 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.