: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

แนบชิดธรรมชาติ สัมผัสชีวิตน่านเนิบเนิบ

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 “slow life by train”ปลดปล่อยชีวิต ใกล้ชิดธรรมชาติ

 

แนบชิดธรรมชาติ สัมผัสชีวิตน่านเนิบเนิบ

- ชวนท่านไปกระซิบรักที่เมืองน่าน นั่งรถรางชมเมือง

- ประทับใจกับจิตรกรรมฝาผนังสีฝุ่น เล่าเรื่องชาดกที่วัดภูมินทร์ ชมพิพิธภัณฑ์งาช้างดำ

– ขึ้นชมการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีใครเหมือน

– เข้าพักที่แสงทองรีสอร์ท อ.ปัว เรียนรู้ชีวิตวิถี slow life สัมผัสธรรมชาติของทุ่งนาอันเขียวขจี

พร้อมผ่อนคลายร่างกาย และสร้างความสุขกับการแช่สระน้ำเกลือ กับอาหารเพื่อสุขภาพ

ที่คัดสรรจากฟาร์ม “แสงทอง” ฟาร์มของคนรักสุขภาพ

- และตามหาไม้หายาก ชมพูภูคา

 

ตารางการเดินทาง