: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เยือน 2 ดินแดนยิ่งใหญ่แห่ง อาณาจักรล้านนา

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เยือน 2 ดินแดนยิ่งใหญ่แห่ง  อาณาจักรล้านนา

เชียงราย-เชียงใหม่ ดอยตุง-ดอยอินทนนท์-ดอยสุเทพ-วัดร่องขุ่น-เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 
“หนุ่มสาวทัวร์”
เชิญท่านตามรอยพระบาท กับ โครงการตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” สถานีที่มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งรักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเป็นแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและสุขใจ
และเพลิดเพลินไป บนเส้นทาง เชียงราย เชียงใหม่  รำลึกถึงสมเด็จย่า บน ดอยตุง 
วัดสีขาวที่เชียงราย.. วัดร่องขุ่น  และ พระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร.. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน ทะเลบัวแดง วัดป่าภูก้อน เชียงคาน เวียงจันทน์ 12,900 บาท

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 6,900 บาท

เที่ยวสุดแดนประจิม ... อีต่อง ปิล็อก จ๊อกกระดิ่น 4,900 บาท

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์สมุย 8,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.