: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา อ่างขาง-แม่สลอง-ดอยตุง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 30 - 01 ม.ค. 62

เดินทาง

ราคา 16,500 บาท

แกลอรี่

เพลิดเพลินไปกับเรา บนเส้นทาง 3 ดอยทรงคุณค่าแห่งล้านนา ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง

✅ ตามรอยพระบาท กับ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง 

ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ 

“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานีที่สำคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว

✅ ความสวยงามของไร่ชาที่กว้างใหญ่ กว่าพันไร่ ไร่ชาฉุยฟง ดอยแม่สลอง

✅ และรำลึกถึงสมเด็จย่า บน ดอยตุง

✅ พัก รีสอร์ทธรรมชาติ อ่างขาง พร้อมร่วมฉลองปีใหม่แบบล้านนา 1 คืน

 (หลังเทศกาลปีใหม่ ที่พักบนดอยอ่างจะงดให้บริการ) และ เชียงราย 1 คืน

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

แอ่วเหนือ ม๋วนใจ ที่แม่กำปอง –แม่สลอง -อ่างขาง 16,500 บาท

เยือนเมืองสามหมอก...แม่ฮ่องสอน 14,500 บาท

ยล 2 จังหวัดใหญ่แห่งล้านนา เชียงราย-เชียงใหม่ 13,900 บาท

ชมบัวแดงที่อุดรฯ นอนดูทะเลหมอก ภูทอกน้อย เชียงคาน 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.