: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เที่ยวละไม เชียงใหม่-ลำพูน

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เที่ยวละไม เชียงใหม่-ลำพูน

ม่อนแจ่ม-อ่างขาง-ขี่ช้าง-บ้านแม่กำปอง-พระธาตุหริภุญชัย
 
ตามรอยพระบาท กับ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง
ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
“สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง”  สถานีที่สำคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว
หมู่บ้านเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี กลางหุบเขา “บ้านแม่กำปอง” 
“พระธาตุหริภุญชัย” เป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีระกา เก่าแก่ที่สุดของภาคเหนือ

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เที่ยวสุดแดนประจิม ... อีต่อง ปิล็อก จ๊อกกระดิ่น 4,900 บาท

ดอยอินทนนท์ ชมนาขั้นบันได บ้านป่าบงเปียง ดอยอ่างข่าง วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 12,900 บาท

ออเจ้ายกก๋วนชวนเที่ยวไทยเท่ @ อัมพวา-คลองโคน 3,999 บาท

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา ดอยอ่างขาง ดอยแม่สลอง ดอยตุง 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.