: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เชียงรายดอกไม้งาม กับ 3 ดอยดัง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เชียงรายดอกไม้งาม  กับ 3 ดอยดังแห่งล้านนา
อ่างขาง – แม่สลอง - ดอยตุง
 
เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์ 
1-3 มกราคม 2564
 
งานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่17 งานดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โครงการหลวงตามพระราชดำริแห่งแรก
✅ เที่ยวดอยตุง พระตำหนักดอยตุง,สวนแม่ฟ้าหลวง,
✅ สักการะ พระธาตุดอยตุง พระธาตุประจำของผู้ที่เกิดปีกุน
✅ จุดสูงสุดดอยแม่สลอง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีณครินทร์ทราฯ
✅ ผู้ผลิตใบชารายใหญ่ที่สุดใน จังหวัดเชียงราย ไร่ชาฉุยฟง   
✅ วัดขาวแห่งเมืองเชียงราย วัดร่องขุ่น

ตารางการเดินทาง