: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เขลางค์นคร เมืองรองที่น่าเที่ยว

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 เขลางค์นคร เมืองรองที่น่าเที่ยว

 

บินหรู กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ 

ที่พักดี กับ Lampang River Lodge และ Wintree City Resort 

กับราคาสบายๆ เพียง 9,900.-

พร้อมผ่อน 0% 4 เดือน กับบัตร KTC

 
✅ นั่ง“รถม้าลำปาง” เอกลักษณ์หนึ่งเดียวของเขลางค์นคร 
✅  สักการะพระธาตุคู่บ้าน คู่เมืองลำปาง ที่ “วัดพระธาตุลำปางหลวง”
✅ “พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี” จากโรงงานเซรามิคแห่งแรกของลำปางสู่ตำนานชามไก่แห่งธนบดี
✅ ที่ประทับแรม Unseen ของสองกษัตริย์ไทย  “บ้านป่องนัก” 
✅ “วัดปงสนุก” รางวัลการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จาก UNESCO
✅ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสุขภาพขึ้นชื่อของลำปาง  “ชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง”
“บ้านแม่กำปอง” หมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในขุนเขา
 

 

ตารางการเดินทาง