: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สุโขทัย-เขาค้อ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เที่ยวเมืองเก่าสวรรคโลก-

เยือนชุมชนท่าชัย-ฝากใจไว้ที่เขาค้อ
 
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
23-25 ตุลาคม 2563
 
✅ เมืองเก่าอายุกว่า 100 ปี สวรรคโลก
✅ สักการะพระพุทธรูปสำริดอายุกว่า 700 ปี วัดหลวงพ่อโต หรือ วัดเชิงคีรี
✅ ชม การทอผ้า ที่ บ้านวังยายมาก
✅ ทำ กิจกรรม DIY เขียนลายแหวน ด้วยฝีมือตัวเอง
✅ สักการะพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
✅ สักการะ พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว 

ตารางการเดินทาง