: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สิงหาพาแม่เที่ยว..เลี้ยวเลาะแผ่นดินของย่า ตามหารอยเท้าพ่อ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 11 - 13 ส.ค. 61

เดินทาง

ราคา 11,900 บาท

แกลอรี่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ (ททท.)

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เชิญชวนท่านร่วมทริป

สิงหาพาแม่เที่ยว..เลี้ยวเลาะแผ่นดินของย่า ตามหารอยเท้าพ่อ

 

เดินทางวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561

ค่าใช้จ่าย 11,900 บาท

 

วัดห้วยปลากั้ง-โครงการพัฒนาดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-หอแห่งแรงบันดาลใจ-กิจกรรม DIY-พระธาตุดอยตุง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์งานมือ-ไร่ชาฉุยฟง-อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง-วัดพระแก้ว-รอยพระบาท พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9–วัดพระธาตุดอยทอง-วัดร่องเสือเต้น


เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

ที่พัก  :   ดอยตุงลอดจ์ และ คำธนา เดอะ โคโลเนียล โฮเต็ล เชียงราย

“ บ้านของย่า”  ...แรงบันดาลใจ จากพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขามาโดยตลอด   ด้วยเหตุนี้สมเด็จย่าจึงมีพระราชประสงค์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับชาวบ้านบนดอยตุง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์ภูเก็ต 6,900 บาท

ตระการตากับปราสาทหินพันยอด ชมสันหลังมังกร สัมผัสถ้ำภูผาเพชร น้ำตกวังสายทอง 13,900 บาท

ล่องเเก่งลำน้ำเข็ก พิษณุโลก เขาค้อ 4,500 บาท

ขอพรพระใหญ่ ไปเที่ยวเมืองพล ยลศิลป์ศรีน่าน 10,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.