: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สิงหาพาแม่เที่ยว..เลี้ยวเลาะแผ่นดินของย่า ตามหารอยเท้าพ่อ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคเหนือ (ททท.)

สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) เชิญชวนท่านร่วมทริป

สิงหาพาแม่เที่ยว..เลี้ยวเลาะแผ่นดินของย่า ตามหารอยเท้าพ่อ

 

เดินทางวันที่ 11-13 สิงหาคม 2561

ค่าใช้จ่าย 11,900 บาท

 

วัดห้วยปลากั้ง-โครงการพัฒนาดอยตุง-พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง-หอแห่งแรงบันดาลใจ-กิจกรรม DIY-พระธาตุดอยตุง-ศูนย์ผลิตภัณฑ์งานมือ-ไร่ชาฉุยฟง-อุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง-วัดพระแก้ว-รอยพระบาท พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9–วัดพระธาตุดอยทอง-วัดร่องเสือเต้น


เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

ที่พัก  :   ดอยตุงลอดจ์ และ คำธนา เดอะ โคโลเนียล โฮเต็ล เชียงราย

“ บ้านของย่า”  ...แรงบันดาลใจ จากพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขามาโดยตลอด   ด้วยเหตุนี้สมเด็จย่าจึงมีพระราชประสงค์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับชาวบ้านบนดอยตุง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เที่ยวเทศกาลผลไม้ ..ตระการตาโบสถ์สีน้ำเงิน @จันทบุรี 4,900 บาท

สักการะ 4 พญานาคราช ไหว้ 4 พระธาตุศักดิ์สิทธิ์แดนอีสาน 10,900 บาท

แพคเกจทัวร์เกาะกูด 3 วัน 2 คืน 3,200 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.