: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สัมผัสไอเย็น ดอยอ่างขาง ปาย เชียงใหม่

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

หนุ่มสาวทัวร์ 

เชิญท่านตามรอยพระบาท กับ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานีที่สำคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว

และสุขใจ และเพลินเพลิดไปกับเรา บนเส้นทาง เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง ปาย เยือนเมืองเล็กในม่านหมอกโรแมนติคสุดที่ปาย ทะเลหมอกที่ห้วยน้ำดัง ตะลึงพลังแห่งศรัทธาวัดบ้านเด่น

 

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

นครนายก...เมืองในฝันใกล้กรุง 3,900 บาท

ใต้ร่มพระบารมี..รายอกีตอ ปัตตานี-นราธิวาส 14,500 บาท

ล่องใต้สุดแดนทักษิณ 15,500 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.