: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่

ระยะเวลา 5 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 29 - 02 ม.ค. 61

เดินทาง

ราคา 9,600 บาท

แกลอรี่

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง 
ปาย ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่
 
ตามรอยพระบาท กับ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” สถานีที่สำคัญของประเทศไทยในการวิจัยพืชเขตหนาว
และสุขใจ เพลินเพลิดไปกับเรา บนเส้นทาง เชียงใหม่ ดอยอ่างข่าง ปาย 
เยือนเมืองเล็กในม่านหมอกโรแมนติคสุดที่ปาย 
วิวสวยๆที่ห้วยน้ำดัง ตะลึงพลังแห่งศรัทธาวัดบ้านเด่น

และ ชมทะเลหมอกที่ จุดชมวิวหยุนไหล 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

นมัสการ 3 พระธาตุล้านนา นั่งรถม้าชมเมือง 13,500 บาท

ชมโบสถ์เรืองแสง เยือนเมืองเขมราฐ 11,900 บาท

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย สวนพฤกษศาสตร์ฯ ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่ 15,900 บาท

ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย บ้านรักไทย บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.