: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย เชียงใหม่

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 28 - 30 ธ.ค. 62

เดินทาง

ราคา 13,900 บาท

แกลอรี่

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย

 

ฮิโนกิแลนด์ ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่

✅ ปฐมบทของสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง “สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง” 

✅  อาณาจักรไม้ฮิโนกิแห่งแรกและแห่งเดียวในไทย @ ฮิโนกิแลนด์ (Hinoki land)

✅ เยือนเมืองเล็กในม่านหมอกโรแมนติคสุด @ ปาย 

✅ จุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในภาคเหนือ @ ห้วยน้ำดัง 

✅ ตะลึงพลังแห่งศรัทธา ศิลปะล้านนา @ วัดบ้านเด่น

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เที่ยว 3 ดอย ทรงคุณค่าแห่งล้านนา อ่างขาง-แม่สลอง-ดอยตุง 13,900 บาท

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย เชียงใหม่ 13,900 บาท

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง 12,900 บาท

กระซิบรักเธอ .. เสมอดาว 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.