: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ยล 2 จังหวัดใหญ่แห่งล้านนา เชียงราย-เชียงใหม่

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ยล 2 จังหวัดใหญ่แห่งล้านนา 

เชียงราย-เชียงใหม่ ดอยตุง ดอยอินทนนท์
 
“หนุ่มสาวทัวร์”
เชิญท่านตามรอยพระบาท กับ โครงการตามพระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ “สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์” สถานีที่มุ่งวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูง รวมทั้งรักษา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเป็นแหล่งการเรียนรู้การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและสุขใจ
และเพลิดเพลินไป บนเส้นทาง เชียงราย เชียงใหม่  รำลึกถึงสมเด็จย่า บน ดอยตุง 
วัดสีขาวที่เชียงราย.. วัดร่องขุ่น  และ พระอารามหลวงชั้นราชวรวิหาร.. วัดพระธาตุดอยสุเทพ

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ขอพรพระใหญ่ ไปเที่ยวเมืองพล ยลศิลป์ศรีน่าน 11,900 บาท

นมัสการ 3 พระธาตุล้านนา นั่งรถม้าชมเมือง ลือเลื่องสถาปัตย์ ลัดเลาะถนนคนเดิน 9,900 บาท

วันเดียวเที่ยวนครปฐม ล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์ 1,990 บาท

สัมผัสไอเย็น ดอยอ่างขาง ปาย เชียงใหม่ 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.