: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ตามรอยพระบาท บทที่ 3 จ. เชียงราย ดอยตุง หอฝิ่น รอยพระบาทฯ ร.9

ระยะเวลา โทรสอบถาม 026251555

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

โปรแกรมตามรอยพระบาท ร.9

เราจะตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง ร.9 ที่เคยเสด็จไปทั่วทุกหนแห่งของประเทศไทยเพื่อความสุขของประชาชนชาวสยาม 

บทที่ 3 ดอยตุง หอฝิ่น รอยพระบาทฯ ร.9 จ. เชียงราย  

“ บ้านของย่า”  ...แรงบันดาลใจ จากพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขามาโดยตลอด   ด้วยเหตุนี้สมเด็จย่าจึงมีพระราชประสงค์ ที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กับชาวบ้านบนดอยตุง ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ชมโบสถ์เรืองแสง เยือนเมืองเขมราฐ 11,900 บาท

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ 13,500 บาท

ตามรอยพ่อ กับ 2 โครงการหลวง สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง บ้านแม่กำปอง โครงการเกษตรหลวงตีนตก วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 15,900 บาท

สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง ปาย สวนพฤกษศาสตร์ฯ ห้วยน้ำดัง บ้านขอบด้งนอแล เชียงใหม่ 15,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.