: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

คืนข้ามปี เวลาดีๆ ที่บ้านรักไทย ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน นอนชาสารักไทย

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

คืนข้ามปี เวลาดีๆ ที่บ้านรักไทย
ปาย ปางอุ๋ง แม่ฮ่องสอน นอนชาสารักไทย
 
✅ ฉลองปีใหม่ @ บ้านรักไทย กับบรรยากาศเย็นๆ สบายๆ
✅ พัก  ชาสารักไทย 1 คืน และ ปาย 1 คืน 
✅ สวนพฤกษศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย“สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”
✅ ปาย เมืองเล็กๆสุดโรแมนติด ”
✅ “วัดพี่น้องแห่งแม่ฮ่องสอน วัดจองคำ-จองกลาง
✅ ชมความสวยงามยามเช้า @ปางอุ๋ง
 

ตารางการเดินทาง