: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

กระซิบรักเธอ .. เสมอดาว

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

กระซิบรักเธอ .. เสมอดาว

พิษณุโลก - แพร่ - น่าน
 
เดินทางโดยสายการบินนกแอร์
31 ธันวาคม 2563 - 2 มกราคม 2564
 
✅ นมัสการ 2 พระธาตุปีเกิด  พระธาตุช่อแฮ”(ปีขาล), พระธาตุแช่แห้ง (ปีเถาะ) 
✅ ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า “ดอยเสมอดาว
✅ สัมผัสเสน่ห์เมืองน่านเต็มอิ่ม ทั้ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน, วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 
✅ ลิ้มชิมรส ขนมหวานเจ้าดังเมืองน่าน กับ ร้านของหวานป้านิ่ม
นั่งรถสามล้อผ่อเมืองแพร่”สัมผัสอารยธรรมแห่งเมืองพล
✅ กราบนมัสการ พระใหญ่ คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลก “พระพุทธชินราช” 
 

ตารางการเดินทาง