: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เส้นทางสายดอกไม้งาม ...UNSEEN เมืองขามแก่น

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เส้นทางสายดอกไม้งาม ...UNSEEN เมืองขามแก่น
 
ขาไปโดยรถตู้ปรับอากาศ –ขากลับโดยไทยแอร์เอเชีย
27-29 กรกฎาคม 2562
 
- ทุ่งดอกกระเจียวชมพู อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
- ทุ่งดอกกระเจียวขาว อุทยานแห่งชาติไทรทอง
- ผาหำหด วิวสวยอันสุดเสียว
- มอหินขาว สโตนเฮ้นจ์สยาม 
- B&P Coffee ปลูกเอง  ชงเอง
- ฟอสซิล ชิ้นแรกของไทย ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง
- สุดยอดจุดชมวิวแห่งใหม่ หินช้างสี

 

ตารางการเดินทาง