: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เยือนเมืองปากเซ สัมผัสเสน่ห์ลาวใต้ โบสถ์เรืองแสง หนึ่งเดียวของไทย รับตะวันก่อนใคร ที่ผาแต้ม

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

*โปรแกรมฉลอง 40 ปี หนุ่มสาวทัวร์*
นำท่านท่องเที่ยว พร้อมความสนุกสนาน และ
ปาร์ตี้เล็กๆแสนอบอุ่น จากใจทีมงาน หนุ่มสาวทัวร์
 
เยือนเมืองปากเซ สัมผัสเสน่ห์ลาวใต้
โบสถ์เรืองแสง หนึ่งเดียวของไทย รับตะวันก่อนใคร ที่ผาแต้ม
 
✅ ชม โบสถ์เรืองแสง แห่งเดียวของไทย ที่ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
✅ น้ำตกคอนพะเพ็ง…ไนแองการาแห่งเอเชีย น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์
✅ น้ำตกตาดฟาน น้ำตกคู่แฝด ที่สูงที่สุดในแผ่นดินลาว 
✅ สัมผัสละอองน้ำ และความสวยงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด ..น้ำตกตาดเยือง 
✅ มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO ปราสาทหินวัดภู 
✅ เรียนรู้และ ลองทำ เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ กาลครั้งหนึ่ง
✅ รับแสงตะวัน วันใหม่ก่อนใครในสยาม เสริมพลังมงคลชีวิต พิชิตเอาฤกษ์ชัย ณ ผาแต้ม
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Paradise in Samui สมุย-เกาะมัดสุม...สวรรค์แห่งการพักผ่อน 13,900 บาท

PHI PHI island Travel Package 4,900 บาท

ยะลา ปัตตานี 13,999 บาท

หลีเป๊ะ - สงขลา 15,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2021 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.