: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เทศกาลบั้งไฟพญานาค สานตำนานสองฝั่งโขง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

เทศกาลบั้งไฟพญานาค สานตำนานสองฝั่งโขง

ฟาร์มภูตะเวน (ลาว)- เวียงจันทน์ -วัดป่าคำชะโนด - หลวงพ่อพระใส
 
ชมบั้งไฟพญานาคจากฝั่งลาว และตามรอยความศรัทธาของคนฝั่งลาว
ฟาร์มภูตะเวน สวนผักออแกนิค ทุ่งไม้ดอก พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและวิถีชีวิตพื้นบ้าน และชมแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ
เวียงจันทน์ ชมเมืองและศาสนสถานที่สำคัญ  ชม  หอพระแก้ว สักการะพระธาตุหลวง ชมอนุสาวรียประตูชัย
ป่าคำชะโนด ดินแดนต้นไม้แห่งพญานาคราช จุดเริ่มตำนานผีจ้างหนัง
หลวงพ่อพระใส สักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

อีสานแซ่บนัวร์ ชมงานแห่เทียนพรรษา เมืองอุบลฯ 13,900 บาท

เยือนเมืองปากเซ สัมผัสเสน่ห์ลาวใต้ โบสถ์เรืองแสง หนึ่งเดียวของไทย รับตะวันก่อนใคร ที่ผาแต้ม 14,900 บาท

อีสาน...ร้อยโสบุรี 9,900 บาท

เส้นทางสายดอกไม้งาม ...UNSEEN เมืองขามแก่น 8,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.