: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

อีสานแซ่บนัวร์ ชมงานแห่เทียนพรรษา เมืองอุบลฯ

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

อีสานแซ่บนัว...ชมงานแห่เทียนเข้าพรรษาเมืองอุบลฯ

นั่งรถไฟไปม่วนซื่นอีสาน  ณ เมืองอุบลราชธานี
 
เดินทางวันที่  14-17 กรกฎาคม 2562 ไปรถไฟ กลับเครื่องบิน (ไทยสมายล์)
4 วัน 2 คืน
 
 
ชมงานแห่เทียนเข้าพรรษา  - แขวงจำปาสัก เมืองปากเซ 
น้ำตกคอนพะเพ็ง  -  น้ำตกตาดผาส้วม - ด่านช่องเม็ก
นั่งสามล้อชมเมือง - วัดหลวง – ทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว
เดินทางโดยรถไฟปรับอากาศขบวนใหม่.....อีสานมรรคา
ที่พัก  :  โรงแรม สบายดีวัลเล่ย์ รีสอร์ท ปากซอง 
            โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ อุบลราชธานี 
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

สุราษฎร์ฯ – นครศรีฯ...ความต่างที่ลงตัว เขื่อนเชี่ยวหลาน - ขนอม 11,999 บาท

เยือนเมืองปากเซ สัมผัสเสน่ห์ลาวใต้ โบสถ์เรืองแสง หนึ่งเดียวของไทย รับตะวันก่อนใคร ที่ผาแต้ม 14,900 บาท

สวรรค์แห่งการพักผ่อน สมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน 11,999 บาท

เที่ยวเมืองพล-ยลเมืองน่าน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.