: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วัดเรืองแสงสุดงามตา ประติมากรรมธรรมชาติสามพันโบก

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 ✅ ชมความอลังการ ของ โบสถ์เรืองแสง @ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

✅ ปะติมากรรมธรรมชาติอันแปลกตา ที่เห็นได้เวลาน้ำลดเท่านั้น @ สามพันโบก 
✅ ธรรมาสน์สิงห์ @ วัดศรีนวลแสงสว่างอารามณ์
✅ "สะพานแห่งศรัทธา" ขัวน้อยบ้านชีทวน แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอุบลฯ
นั่งรถสามล้อชมเมืองอุบลฯ ชม วัดหลวง, วัดทุ่งศรีเมือง
✅ สักการะ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ @ วัดพระธาตุหนองบัว
✅ ทำกิจกรรมเรียนรู้การย้อมผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ (DIY) @ ชุมชนวังซะซอม   
✅ เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการทอผ้าและย้อมสีธรรมชาติ @ กาลครั้งหนึ่ง (ONCE UPON A TIME)
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

อีต่อง ปิล็อก อุโมงค์ 3 มิติ 4,990 บาท

อัยเยอร์เวง เบตง เกาะทวด 11,900 บาท

แห่เทียนอุบล-ลาวใต้ 14,990 บาท

เขื่อนเชี่ยวหลาน-ทะเลแหวก บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2022 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.