: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ตามรอยพญานาค สานตำนานสองฝั่งโขง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ตามรอยพญานาค สานตำนานสองฝั่งโขง

ฟาร์มภูตาเวน (ลาว)- เวียงจันทน์ -วัดป่าคำชะโนด - หลวงพ่อพระใส

ฟาร์มภูตาเวน สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ในฝั่งลาว ที่กำลังเป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวลาว และชาวต่างชาติ

ประกอบด้วย สวนผักออแกนิค ทุ่งไม้ดอก พร้อมชมการแสดงพื้นเมืองและวิถีชีวิตพื้นบ้าน และชมแหล่งท่องเที่ยวโดยรอบ

✅  สักการะพระธาตุหลวง เวียงจันทน์ 

ป่าคำชะโนด ดินแดนต้นไม้แห่งพญานาคราช จุดเริ่มตำนานผีจ้างหนัง

หลวงพ่อพระใส สักการะพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย

✅ ล่องเรือชม ทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแดนอีสาน

 

ตารางการเดินทาง