: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 30 - 01 ม.ค. 61

เดินทาง

ราคา 13,500 บาท

แกลอรี่

“เชียงคาน” เมืองเงียบสงบน่ารัก ริมฝั่งโขง 

ฟูจิเมืองเลย “ภูป่าเปาะ”
ชมความงามของพระอาทิตย์ยามเช้ากับอากาศที่สุดหนาว ที่ “ภูเรือ”
ชมความงามของธรรมชาติ ที่ “ภูหลวง”
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ “วัดถ้ำกลองเพล”, “พระธาตุศรีสองรัก”, “วัดเนรมิตวิปัสสนา”
“วัดป่าภูก้อน” ความศรัทธาท่ามกลางธรรมชาติ
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ 13,500 บาท

ชมทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน 13,500 บาท

ชมทุ่งดอกบัวตอง ดอยแม่อูคอ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย บ้านรักไทย บาท

ตามรอยพ่อ กับ 2 โครงการหลวง สัมผัสไอเย็นบนดอยอ่างขาง บ้านแม่กำปอง โครงการเกษตรหลวงตีนตก วัดบ้านเด่น เชียงใหม่ 15,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.