: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

“เชียงคาน” เมืองเงียบสงบน่ารัก ริมฝั่งโขง 

ฟูจิเมืองเลย “ภูป่าเปาะ”
ชมความงามของพระอาทิตย์ยามเช้ากับอากาศที่สุดหนาว ที่ “ภูเรือ”
ชมความงามของธรรมชาติ ที่ “ภูหลวง”
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ “วัดถ้ำกลองเพล”, “พระธาตุศรีสองรัก”, “วัดเนรมิตวิปัสสนา”
“วัดป่าภูก้อน” ความศรัทธาท่ามกลางธรรมชาติ
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

อีสานแซ่บนัวร์ ทัวร์ตามรอยพญานาค 5,990 บาท

สูดอากาศดีๆที่ คีรีวง..ลงเรือชมธรรมชาติหลากสี ร่วมสืบสานประเพณี เขียนสีผ้าพระบฎ 12,500 บาท

วัดเรืองแสงสุดงามตา ประติมากรรมธรรมชาติสามพันโบก 9,900 บาท

แนบชิดธรรมชาติ สัมผัสชีวิตน่านเนิบเนิบ 9,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.