: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ

ระยะเวลา ติดต่อเจ้าหน้าที่

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ชม 3 ภูดังแห่งแดนอีสาน

ภูหลวง ภูเรือ ภูป่าเปาะ

✅ “เชียงคาน” เมืองเงียบสงบน่ารัก ริมฝั่งโขง 

✅ ฟูจิเมืองเลย “ภูป่าเปาะ”
✅ ชมความงามของพระอาทิตย์ยามเช้ากับอากาศที่สุดหนาว ที่ “ภูเรือ”
✅ ชมความงามของธรรมชาติ ที่ “ภูหลวง”
✅ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่  “พระธาตุศรีสองรัก”, “วัดเนรมิตวิปัสสนา”
✅ “วัดป่าภูก้อน” ความศรัทธาท่ามกลางธรรมชาติ
 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

เที่ยวเมืองพล-ยลเมืองน่าน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา 12,900 บาท

เที่ยวได้ทั้งปี อากาศดี๊..ดี @ เขาค้อ 6,900 บาท

สวรรค์แห่งการพักผ่อน สมุย-เกาะเต่า-เกาะนางยวน 11,999 บาท

เยือนเมืองปากเซ สัมผัสเสน่ห์ลาวใต้ โบสถ์เรืองแสง หนึ่งเดียวของไทย รับตะวันก่อนใคร ที่ผาแต้ม 14,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.