: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ชมหินสามวาฬ คำชะโนด ภูทอก เวียงจันทน์ บึงกาฬ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 29 - 31 ธ.ค. 61

เดินทาง

ราคา 12,900 บาท

แกลอรี่

ชมหินสามวาฬ  คำชะโนด ภูทอก

เวียงจันทน์ บึงกาฬ
 
หินขนาดใหญ่อายุประมาณ 75 ล้านปี หนึ่งเดียวของโลก “หินสามวาฬ”
สักการะ “หลวงพ่อพระใส” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย
เยือนประเทศเพื่อนบ้าน “เวียงจันทน์”
“ภูทอก” เส้นทางสู่ยอดเขาที่สร้างจากวิศวกรรมชาวบ้าน 
ตามรอยพญานาค ที่  “บ้านคำชะโนด”
 

ตารางการเดินทาง