: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ชมทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ชมทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน

วัดป่าภูก้อน เชียงคาน นครเวียงจันทน์

✅ ล่องเรือชม "ทะเลบัวแดง" พร้อมชมอาทิตย์ขึ้นยามเช้า

✅ “เชียงคาน” เมืองเงียบสงบน่ารัก ริมฝั่งโขง 
✅ ฟูจิเมืองเลย “ภูป่าเปาะ”
✅ “วัดป่าภูก้อน” ความศรัทธาท่ามกลางธรรมชาติ
✅ สักการะหลวงพ่อ พระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย ที่ "วัดโพธิ์ชัย"
 

 

ตารางการเดินทาง