: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ชมทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน วัดป่าภูก้อน เชียงคาน คำชะโนด

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

ชมทะเลบัวแดง มหัศจรรย์ผืนน้ำแห่งแดนอีสาน

วัดป่าภูก้อน เชียงคาน คำชะโนด
 
✅ ล่องเรือชม ทะเลบัวแดง พร้อมชมอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
“✅  ชื่นชมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ตักบาตรข้าวเหนียว ร่วมกับ ชาวเชียงคาน
✅ ชมฟูจิเมืองเลย ภูป่าเปาะ
 ✅ วัดป่าภูก้อน ความศรัทธาท่ามกลางธรรมชาติ
 ✅ ตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่9 เสด็จ บ้านเชียง รับสั่งให้คนบ้านเชียงอนุรักษ์โบราณวัตถุ จนได้เป็นมรดกโลก
 

ตารางการเดินทาง