: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ระยอง ผลไม้

ระยะเวลา 1 วัน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

สีสันตะวันออก

“ระยอง”  เมืองริมฝั่ง  ฟังเสียงลม  อิ่มผลไม้
 
เดินทางโดยรถตู้
29 พ.ค. 65
4, 25 มิ.ย. 65
 
✅ ชมป่าสีทอง  “ทุ่งโปรงทอง” 
✅ ชม “อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส” แลนด์มาร์คสำคัญอีกแห่ง
✅ “สวนพฤกษศาสตร์ระยอง” ศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ของ ภาคตะวันออก
✅ “สวนสุภัทราแลนด์” ชิมบุฟเฟ่ต์ผลไม้ตามฤดูกาลแบบจุใจ
✅ “สถานแสดงพันธ์สัตว์น้ำระยอง”  จัดแสดงสัตว์ทะเลที่ยังมีชีวิตที่สวยงามและหายาก
✅ เลือกซื้อของฝาก ณ “ตลาดสดบ้านเพ”
✅ “วัดท่ามะกอก” ความโดดเด่นของวัดนี้ก็คือ อุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ
 

ตารางการเดินทาง