: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เที่ยว เ มื อ ง ร ะ แ ห ง ชมเมืองพระชนกจักรี ชมศรัทธา...วิถีแห่งสายน้ำ งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

 

เที่ยว " เ มื อ ง ร ะ แ ห ง " ชมเมืองพระชนกจักรี
ชมศรัทธา...วิถีแห่งสายน้ำ 
งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
 
✅ ชมศรัทธา...วิถีแห่งสายน้ำ งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง
✅ เที่ยว “เ มื อ ง ร ะ แ ห ง” หรือ “เ มื อ ง ต า ก”
✅ สะพานแห่งความโรแมนติก “สะพานแขวน แห่งน้ำปิง เมืองตาก” 
✅ สักการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช แห่งแรกของไทย
✅ พระพุทธรูปเนื้อสำริดยุคเชียงแสนที่เก่าแก่ องค์เดียวที่เหลืออยู่ ใหญ่ที่สุดและสมบูรณ์ที่สุด ในไทย พระบาง
✅ ชุมชนโบราณ ถนนคนเดิน ตรอกบ้านจีน
✅ ชมวิหารแก้ว 100 เมตร และปราสาททองคำ วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)
 

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ล่องแพต้นน้ำแม่กลอง-น้ำตกทีลอซู จับรุ้งที่อุ้มผาง-ดอยหัวหมด-แม่สอด 7,900 บาท

เยือนเมืองไชยา แช่น้ำแร่รักษะวาริน อินกับทะเลพม่า ตามหาความลับเกาะหัวใจ 15,900 บาท

เต็มอิ่มในเมืองน่าน ฝันหวานในเมืองแพร่ 13,500 บาท

เที่ยวสุดฟิน Check-In ทะเลพม่า กับเกาะใหม่ล่าสุด นาคินโย (Boulder Island) 15,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.