: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

วันเดียวเที่ยวนครปฐม ล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์

ระยะเวลา 1 วัน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา บาท

แกลอรี่

วันเดียวเที่ยวนครปฐม ล่องเรือชมคลองมหาสวัสดิ์


สนุกกับการเดินทางในวันที่ 22 ก.ย. 61
เพียงท่านละ ๑,๙๙๐.-
 
✅ ล่องเรือ ชมคลองมหาสวัสดิ์ จากพระราชดำริของล้นเกล้า ร.4 สู่ สายน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชมในปัจจุบัน
✅ เรียนรู้การผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรของชุมชน..กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์
✅ นั่งรถอีแต๋น เที่ยวชม สวนเกษตรผสมผสาน
✅ ถ่ายรูปกับรถคันโก้ พิพิธภัณฑ์รถโบราณ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม
พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก แหล่งรวมงานศิลปะทั้งไทยและเทศ ที่ได้แรงบันดาลใจจากนกฮูก

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์กระบี่ 5,900 บาท

เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง 14,900 บาท

ยล 2 จังหวัดใหญ่แห่งล้านนา เชียงราย-เชียงใหม่ 13,900 บาท

บินดี อยู่ดี Sea Lover 2018 แพ็คเกจทัวร์ตราด 6,500 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.