: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

ตามรอย...เขาเล่าว่าภาคกลาง

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน

วันที่ออกเดินทาง 29 - 30 เม.ย. 60

เดินทาง

ราคา 3,900 บาท

แกลอรี่

 เขาเล่าว่า.. ที่นี่มีพระที่ประทานพร 3 ข้อ  

1. หลวงพ่อใหญ่ (พระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)  วัดม่วง

ให้ไปสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์  พระพุทธเจ้าองค์ใหญ่  ท่านจะประทานพรให้ตำแหน่งหน้าที่การงานกิจการเจริญรุ่งเรือง  เป็นใหญ่เป็นโต
 
 
2. หลวงพ่อสด (พระสงฆ์องค์ใหญ่)  วัดจันทรังษี
ให้ไปสัมผัสลูกแก้วที่ฐานพระท่านจะประธานพรให้สุขภาพสดใสแข็งแรง
 
3. พระนอน (พระนอนที่ยาวอันดับ 2 ในประเทศไทย) วัดขุนอินทประมูล  
ให้ไปสัมผัสที่ฝ่าพระบาทพระนอน  ท่านจะประทานพรให้มีอายุยืนยาว

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

ตามรอย...เขาเล่าว่าภาคกลาง 3,900 บาท

อีสานสุขใจ..ต้องไปสักครั้ง ไหว้ 7 พระธาตุประจำวันเกิด 12,900 บาท

สังขละบุรี วัดวังก์วิเวการาม กาญจนบุรี 4,500 บาท

ไหว้พระธาตุเมืองคอน.. นอนสูดโอโซนที่ คีรีวง.. ลงเรือชมทะเลน้อย 12,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.