: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เวียดนามเหนือ (A) ดินแดนแห่งหลังคาอินโดจีน ฮานอย-ซาปา-ลาวไก

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง 13 - 16 เม.ย. 61

เดินทาง

ราคา 19,900 บาท

แกลอรี่

เวียดนามเหนือ 

เทือกเขาฟานซีปัน...หลังคาแห่งอินโดจีน - ฮานอย-ซาปา-ลาวไก 4 วัน 

เยือนหลังคาแห่งอินโดจีน...ยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน “เทือกเขาฟานซีปัน”
ชมนาขั้นบันไดมากมายลาดไหล่เขาที่ทอดตัวอย่างมีเสน่ห์.. “ซาปา”
 “น้ำตกสีเงิน” น้ำตกที่สวยที่สุดในซาปา  
วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ และความเรียบง่ายของชาวบ้าน ที่  “หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต”
“กรุงฮานอย”  เมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม
“ทะเลสาบโฮไต” (West  Lake)  ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย
 
 
ลูกค้าทรูได้รับส่วนลด 500.- 

 

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

Blossom Tulip เบลเยี่ยม-เนเธอร์แลนด์-เยอรมัน 67,900 บาท

HONGKONG LANTAU DISNEY 17,999 บาท

ปีนัง-อีโปห์-คาเมร่อน-มะละกา 16,900 บาท

Best of Italy 71,300 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2018 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.