: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

เวียดนามกลาง 4 วัน เว้ - ดานัง - ฮอยอัน - บานาฮิลล์

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง 27 - 30 ธ.ค. 62

เดินทาง

ราคา 22,900 บาท

แกลอรี่

เวียดนามกลาง 4 วัน

เว้ - ดานัง - ฮอยอัน มรดกโลกทางวัฒนธรรม -

บานาฮิลล์ สะพานทองคำ (Golden Bridge)

 

อุโมงค์ไฮเวิน เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ล่องเรือมังกร  ชมวิวสวยสองฝั่ง แม่น้ำหอม  “Perfume River”

✅  สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอัน

✅ สนุกสนานกับการ นั่งเรือกระด้ง เรือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร

✅  นั่ง กระเช้าแห่งบานาฮิลล์ กระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก

✅ สะพานริมเขาสุดอลังการแห่งใหม่ .. สะพานทองคำ (Golden Bridge)

* พิเศษ! นั่งรถกอล์ฟชม พระราชวังหลวงของจักรพรรดิ

** พิเศษ! สนุกสนานกับการนั่งเรือกระด้ง 

 

*** พิเศษ! พัก Mercure Ba Na Hills 1 คืน

 

ตารางการเดินทาง