: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 26 - 28 ส.ค. 65

เดินทาง

ราคา 13,999 บาท

แกลอรี่

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ ชมโชว์สุดอลังการ 3 วัน 2 คืน

 
เดินทาง เม.ย. - ต.ค.
สายการบิน VietJet Air (VZ)
 
ราคาเริ่มต้น 13,999 บาท
 
ต้อนรับเปิดประเทศ  บินตรงสู่เวียดนาม
นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่เขาบาน่าฮิลล์
สนุกสนานกับสวนสนุก The Fantasy Theme Park
ชมสะพานมือสีทอง เอกลักษณ์บนบาน่าฮิลล์
เช็คอินถ่ายรูปสวยๆกับสวนสไตล์ฝรั่งเศส
นั่งเรือกระด้ง หมู่บ้านกั๊มทาน
ชมเมืองโบราณฮอยอัน
ชมโชว์สุดอลังการ Hoi An Impression Theme Park
ช้อปปิ้งตลาดฮาน
ชมสะพานมังกร
ขอพร วัดลินห์อึ๋ง
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติบนบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ Sea Food Boat Get 
พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
พักดานัง 1 คืน

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

SuperB POLAND 57,900 บาท

Grand Albania 56,900 บาท

Centara Grand Island Resort and Spa 30,300 บาท

มหัศจรรย์ SEMI สวิสเซอร์แลนด์ 82,999 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2022 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.