: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

มหัศจรรย์ Bali

ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 03 - 06 เม.ย. 63

เดินทาง

ราคา 19,900 บาท

แกลอรี่

 มหัศจรรย์...บาหลี

 
 
อนุสาวรีย์มหาภารตะ วัดอูลูวาตู ชมวิหารทานาต์ลอต
 
ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลี
 
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
 
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี 
 
ชอปปิงของพื้นเมือง ตลาดปราบเซียน
 
Coffee Plantation หรือ “กาแฟขี้ชะมด
 
ชมนาขั้นบันได บาหลีสวิงค์ วิหารทานาต์ลอต
 
ชมวัดแม่หรือวัดหลวงแห่งเบซากิห์ สวนน้ำตีร์ตากังกา
 
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

SuperB POLAND 47,900 บาท

มหัศจรรย์ Bali 19,900 บาท

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 13,900 บาท

มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง 14,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2020 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.