: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

มรดกโลกทางวัฒนธรรม เว้ ดานัง ฮอยอัน

ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

วันที่ออกเดินทาง 14 - 16 เม.ย. 60

เดินทาง

ราคา 19,900 บาท

แกลอรี่

มรดกโลกทางวัฒนธรรม ... เวียดนามกลาง                                                                            

เว้ – เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม “World Cultural Heritage City”  อดีตเมืองหลวง

       -  อุโมงค์ไฮเวิน  (Hai Van Pass) เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดใต้ภูเขาที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

       - ล่องเรือมังกร  ชมวิวสวยสองฝั่งแม่น้ำหอม  “Perfume River”

ฮอยอัน - หมู่บ้านเล็กๆ ริมฝั่งแม่น้ำ เมืองโบราณเมื่อสามร้อยปีก่อน ที่ได้รับการบันทึกไว้เป็น “มรดกโลก” จากยูเนสโก้ 

        - บ้านเลขที่ 101 หรือ บ้านตันกี  (Tan  Ky)  บ้านเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี 

        - สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge) สัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน

        - สมาคมชาวจีนที่ใหญ่ที่สุดในฮอยอัน สมาคมฝูเจี้ยน

ดานัง - เมืองท่าสำคัญของเวียดนามกลางตอนใต้

        - สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลินอึ๋ง (Linh Ung Pagoda) วัดสร้างใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง

 

ลดพิเศษเลย ท่านละ 2,000 บาท เหลือเพียง 17,900 บาท เมื่อจองเข้ามา 4 ท่านขึ้นไป

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

โรแมนติกเวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่-ดาลัท-แกรนด์แคนยอนแห่งเวียดนาม 22,900 บาท

TAIWAN NEW Hi-light 29,900 บาท

ฟ้าสีใส ทะเลสาบสีสวย..จิ่วจ้ายโกว รวมรถเหมาในอุทยาน (ไม่เข้าร้านชอป) 31,900 บาท

มรดกโลกทางวัฒนธรรม เว้ ดานัง ฮอยอัน 19,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2017 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.