: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

บาหลี บุโรพุทโธ

ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา 23,900 บาท

แกลอรี่

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน    5 วัน 3 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดินแดนแห่งเทพเจ้า

ตื่นตาตื่นใจกับมรดกโลก มาหาเจดีย์บุโรพุทโธ

ดื่มด่ำธรรมชาติ หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ, ทะเลสาบบาตูร์

บินภายใน ไป-กลับ

วัดบราตัน ชมนาขั้นบันได ชมวิหารทานาต์ลอต

วัดปุราเบซากิห์ วัดเลมปูยางค์ บาหลีสวิงค์

ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต

มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ

รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์

วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ หมู่บ้านคินตามณี เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด 

ช้อปปิ้ง MALIOBORO ณ เมืองย็อกยาการ์ตา ร้านกฤษณา

พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น

 

แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี ถุงผ้า+ร่ม

  

เริ่มต้น 22,900.-

เดินทาง ม.ค.-มี.ค. 63
 

 

 

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

DIRECTORY

FOLLOW US

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2021 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.