: NOOMSAOTOURS        02-625-1555

บาหลี บุโรพุทโธ

ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน

วันที่ออกเดินทาง

เดินทาง

ราคา 0 บาท

แกลอรี่

บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน    5 วัน 3 คืน

สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดินแดนแห่งเทพเจ้า

ตื่นตาตื่นใจกับมรดกโลก มาหาเจดีย์บุโรพุทโธ

ดื่มด่ำธรรมชาติ หมู่บ้านคินตามณี ภูเขาไฟ, ทะเลสาบบาตูร์

บินภายใน ไป-กลับ

 

วัดอูลูวาตู วัดบราตัน ชมวิหารทานาต์ลอต
ชมสวนวิษณุ สวนวัฒนธรรมบาหลี
ชมเทวลัยปรัมบานัน หรือ จันดีราราจงกรัง วัดปะวน วัดเมนดุต
พระราชวังสุลต่าน และชม Taman Sari หรือปราสาทสวนน้ำ
มหาสถูปโบโรบูดูร์ หรือ บาราบูดูร์ คนไทยรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ
ชมการแสดง บาร๊องแดนซ์ การแสดงระบำพื้นบ้าน
รับชมทัศนียภาพที่งดงามของ ภูเขาไฟบาตูร์ และทะเลสาบาตูร์
วัดเทมภัคสิริงค์ หรือวัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมไร่กาแฟขี้ชะมด
พิเศษ!! เมนูอาหารทะเล ที่ชายหาดจิมบาราน และลิ้มรสเมนูอาหารบาหลีท้องถิ่น
แถมฟรี ชุดสวัสดีบาหลี เสื้อ+พัด+ถุงผ้า+ร่ม

 

 
เริ่มต้น 19,900.-

เดินทาง พ.ค.-ส.ค. 62

 

ตารางการเดินทาง

ผู้ที่ดูทัวร์นี้ จะดูทัวร์เหล่านี้ด้วย

มหัศจรรย์ หลวงพระบาง 13,900 บาท

มหัศจรรย์พุทธคยา พาราณสี 19,900 บาท

อเมริกาตะวันตก 8 วัน 4 คืน 73,300 บาท

เวียดนามเหนือ.. เที่ยวเดียว เที่ยวให้ครบ ซาปา-ฮาลอง-นิงห์บิงห์ 19,900 บาท

DIRECTORY

FOLLOW US

สมัครอีเมล์รับข่าวสาร ส่วนลด

บริษัท หนุ่มสาวทัวร์ จำกัด N.S. Travel & Tours Co.,Ltd

133/19-20 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0 2625 1555

โทรสาร   : 0 2246 5658

อีเมล์ : info@noomsaotours.co.th

เว็บไซต์ : www.noomsaotours.co.th

(เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหนุ่มสาวทัวร์) ติดต่อเรา

© 2019 N.S. Travel Co., Ltd. (Noom Sao Tours) All Rights Reserved.